Brøndbyvester

Brøndbyvester

 Velkommen til Brøndbyvester Partiforening.


Partiforeningen har sine hyggelige mødelokaler på 1. salen af Brøndbyvester Stræde 3 i Brøndbyvester. Som det fremgår af billedet, så er det i en af de mange gamle og bevarede gårde, der er i den gamle Brøndbyvester Landsby. I mere end 25 år har foreningen haft til huse på Tjørnehøjgård, og det er lokaler, der til stadighed kan danne rammen om en god debat og en god valgkamp.

Bestyrelsen holder møde den 2. mandag i måneden - dog ikke i juli - og møderne er åbne for medlemmer. Mødet begynder normalt kl. 19.00 og slutter omkring kl. 21. Der er som regel kaffe på kanden og en vand i køleskabet.

Bestyrelsen er valgt jf. vedtægterne, og varetager bl.a. via afholdelsen af bestyrelsesmøderne de opgaver og pligter, der påhviler bestyrelsen jf. vedtægterne. Dertil afholdes en lang række andre aktiviteter, hvor partiforeningen er arrangør eller med-arrangør.

 

Brøndbyvesters bestyrelse 2018

På valg i      Funktion Navn Adresse Tlf./ e-mail
2020 Formand Per Jensen Kirkebakken 36

43291034 / 4xj @ privat.dk

21737557 (mobil)

43950231 / pj.hro @ dhf.dk (job)
2021 Kasserer Niels-Henrik Hansen Dyringparken 19, 2660 nnh.soc @ gmail.com
2020 Best. Medl. Jesper Stegler Park Allé 272 21468810 / stegler @ brnet.dk
2021 Best. Medl. Franz Hansen Kirkebakken 32 43450950 / fh @ brondbyfjernvarme.dk
2020 Best. Medl. Hanne V. Roed Sædemarksvej 20 43966753  22594255  fam.roed @ tdcadsl.dk
2021 Best. Medl. Lasse Kejser Olsen Tranevænget 60, 2.th 25633781 / kejser93 @ hotmail.com
         
2021 Suppleant Finn Andersen Kærlunden 19, 2660 40980964 / finnandersen48 @ hotmail.com
2020 Suppleant Ulla Mortensen Nykær 61, 14.tv

53260238 / ullamortensen @ dukamail.dk

         
2020 Revisor Tage Villumsen Lærkehøj 41

43968871

2021 Revisor Knud E Pedersen Åparken 90

43454619 / knud.elver @ nygaardskirken.dk

2021 Rev. Supp. Jan-Ole Johannessen Gildhøj 176

24871428 / janolejohannessen @ gmail.com

2020 Rev. Supp. Jonna Dyhl Folemarksvej 93 21434861 / jonna.dyhl @ live.dk
         
2021 Fanebærer Jesper Stegler Park Allé 272

21468810 / stegler @ brnet.dk

2020 Fane-supp Per Jensen Kirkebakken 36

43291034 /  4xj @ privat.dk

 Brøndbyvesters medlemmer i kommunalbestyrelsen

2021 KB Franz Hansen Kirkebakken 32

43450950 / fha @ brondby.dk

2021 KB Per Jensen Kirkebakken 36

43291034 /perje @ brondby.dk

2021 KB Finn Andersen Kærlunden 19, 2660 40980964 / finnandersen48 @ hotmail.com

Undermenu