Partiet i Brøndby

Kære medlem af Socialdemokratiet i Brøndby 

VIGTIG INFORMATION!

Der kræves nu for at blive optaget på listen til urafstemning udelukkende, at man senest den 14. februar 2021 indsender navn, adresse, alder og stilling samt derudover maksimalt 50 beskrivende ord til formanden for Kandidatudvalget, Henrik Jørgensen på henrikj190670@hotmail.com. 

Partikontoret har i et svar på et konkret spørgsmål om kandidaterklæringer (stillererklæringer) oplyst, at hele processen er ulovlig i henhold til partiets vedtægter!

I partiets love §3 står der, at alle medlemmer har: Ret til, efter et års medlemskab, at søge opstilling til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet og andre nærdemokratiske råd. Dog kan der gives dispensation ved generalforsamlinger.

Det betyder, at der ikke kan stilles krav om stillere i forbindelse med opstilling til kommunalvalget.

I partiets standardvedtægter for kredse står der, at der kræves 25 stillere for, at et medlem kan komme i betragtning som folketingskandidat, men den regel findes ikke i standardvedtægter for fællesledelser (kommuner).

Det betyder også i praksis, at vi på et fællesrepræsentantskab kun kan gøre det lettere at stille op og ikke sværere, end medlemsrettighederne angiver, idet der ikke er hjemmel til at indskrænke medlemsrettighederne.

Dette er partikontorets afgørelse. 

Vi beklager naturligvis dybt de gener, dette har medført kandidaterne. Vi har desværre ikke været opmærksomme på dette. 

Med venlig hilsen

Henrik Jørgensen, Formand for Kandidatudvalget (mobil: 22463444)

og

Niels-Henrik Hansen, Formand for Socialdemokratiet i Brøndby 

 

 

 

Undermenu